Registeropleiding Psychosociale Basiskennis

PSBK diploma, een getuigschrift voor Post-HBO registeropleiding en tevens geregistreerd in het Landelijk Register Abituriënten. Op dit register is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. Daarbij sta ik vermeld in het register van de SHO- Registeropleiding Psychosociale Basiskennis.

Klachtenprocedure

Waar reguliere en complementaire zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect. Zo ben ik als praktijkhouder ook aangesloten bij Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), onder lidmaatschapsnummer 528822.