Aangesloten bij

Beroepsorganisaties met licentie of registratienummer:

Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). RBCZ – 214093R

Beroepsverenigingen

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland (www.emdr-therapeuten.nl)

Registeropleiding Psychosociale Basiskennis

PSBK diploma, een getuigschrift voor Post-HBO registeropleiding en tevens geregistreerd in het Landelijk Register Abituriënten. Op dit register is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. Daarbij sta ik vermeld in het register van de SHO- Registeropleiding Psychosociale Basiskennis.

Klachtenprocedure

Praktijk voor Psychologische en Geestelijke Hulpverlening is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), onder lidmaatschapsnummer 17171. Deze stichting draagt zorg voor de klachten-en geschillenregeling volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor de procedure bij de klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA.

Via het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) zijn wij onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Waar reguliere en complementaire zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect. Zo ben ik als praktijkhouder ook aangesloten bij Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), onder lidmaatschapsnummer 528822.

ECP