Indicaties

Je kunt bij mij terecht voor o.a. onderstaande klachten:

Angst- en paniekklachten al dan niet gecombineerd met dwanghandelingen

Stemmingsklachten: somberheid en depressie

Trauma of posttraumatische stress (PTSS)

Persoonlijkheidsproblematiek

Identiteitsproblematiek

Relatieproblematiek

Burn-out

Psychosomatische en psychosociale klachten

Problematiek rondom zingeving en levensvragen

Praktijkruimte

Vaak is er sprake van een combinatie van deze klachten met daarbij sociale en maatschappelijke problematiek. Zowel voor gemotiveerde als zorg-mijdende cliënten heb ik een passend aanbod.

Ik behandel zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De focus ligt op het vergroten van iemands zelfredzaamheid. Ook streef ik ernaar om de gezondheid en de sociaal-maatschappelijke situatie van jou te stabiliseren en te optimaliseren. Het doel is: het doen afnemen van je klachten zodat je meer ruimte krijgt voor geestelijke groei. Want het mooiste wat je kunt worden is jezelf.

De rol van de therapeut beperkt zich tot het begeleiden van mensen naar het Zelf.

“Als de therapeut eenmaal jou het Zelf heeft laten zien, is zijn taak als therapeut volbracht. Je Ware Zelf is het enige waar je werkelijk bekend en intiem mee bent, waar je absoluut op kunt vertrouwen en met gezag over mag spreken. Zijn wie je bent is ieders natuurlijke geboorterecht.” ( geïnspireerd door Richard Lang )