Kwalificaties

Opleidingsinstituut CCD Cure & Care Development

Basiscursus en vervolgcursus Schematherapie
2018 – 2019

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch werker
2016 – 2017

Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT)

EMDR master Practitioner en EMDR – therapeut
2016 – 2017

Nederlandse Academie voor Psychotherapie

Basiscursus en vervolgcursus EMDR – integratief
2016-2017

Algemene Medische en Psychosociale Basiskennis
2015 – 2016

Opleidingsinstituut Training Energie Psychologie (TEP)

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing
Basiscursus EMDR. Docent Drs. P.D. Baldé
2015 – 2016

Diakenopleiding Aartsbisdom Utrecht

Vierjarige deeltijdopleiding tot acoliet, lector en diaken
2006 – 2010

Instituut Weideheuvel Psychosynthese studies Nederland

Vierjarige deeltijdopleiding psychosynthese met extra jaar supervisie
1995 – 2000

In mijn praktijk werk ik als:

ECP- psychosynthesetherapeut geregistreerd bij de (EAP)

En maak ik gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie en EMDR.

In het jaar 2010 behaalde ik het Europees certificaat voor psychotherapie. Een Europees gecertificeerd therapeut ( ECP) staat voor: betrouwbaarheid, mensgerichtheid, professionaliteit, onafhankelijkheid en verbinding. 

Wetenschappelijke ontwikkelingen

Als therapeut blijf ik ook in de toekomst de wetenschappelijke ontwikkelingen bijhouden via bijscholingsdagen, congressen, supervisie, intervisie en door het bestuderen van de vakliteratuur.