Praktijkvisie

“Je bent niet de klacht, maar je hebt een klacht”

Mijn manier van werken gaat uit van jouw eigen gezondheid als basis. Ik bekijk je niet als een medisch object dat ‘gerepareerd‘ moet worden.
Ik begeleid je zodat je weer in staat bent vanuit je eigen kracht een weg te vinden naar gezondheid en welbevinden. Zo wil ik samen met jou werken aan de door jouw gestelde doelen.

Er kan immers pas sprake zijn van geestelijke groei wanneer je voldoende in staat bent je eigen leven vorm te geven. Dit impliceert dat je eerst op zoek gaat naar de klachten die problemen kunnen opleveren zowel persoonlijk alsook in je sociaal en beroepsmatig functioneren.

Het doel van mijn psychische hulpverlening is dat je als mens weer in staat bent je leven zelf zin te geven. Vanuit deze visie houd ik mij bezig met de zin in het leven.

Het doel van mijn geestelijke hulpverlening is dat men zich bewust wordt van de wisselwerking tussen levensbeschouwelijke inhoud en psychische betekenisgeving.
Vanuit deze visie houd ik mij bezig met de zin van het leven.

Voorwaarde voor een goede behandeling is dat ik een gezonde volwassen therapeutische relatie met jou kan aan gaan. Dit betekend dat ook ik als therapeut zicht moet hebben in mijn eigen valkuilen, zodat er tussen ons een gelijkwaardige werkrelatie kan plaats vinden. Zo’n therapeutische relatie werkt verbindend en is noodzakelijk voor het creëren van een veilige setting.

Mijn therapeutische werkzaamheden bestaan uit: behandelen, inspireren en het bevorderen van geestelijke groei. In mijn praktijk worden verschillende theorieën, stromingen en stijlen gecombineerd.

Vanuit deze visie werk ik zowel persoonsgericht als klachtgericht met behandelvormen als: Psychosynthese, Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie en EMDR.

Waar nodig maak ik ook gebruik van vak-therapeutische elementen zoals muziektherapie, met name bij mensen die verbaal moeite hebben om bij hun diepere gevoelens en emoties te komen.

Mocht je de stap willen zetten om aan jezelf te werken, dan ben je bij mij welkom.