Over mij

“Muziek, psychologische en geestelijke hulpverlening vormen de rode draad in mijn leven.”

In het jaar 1945 ben ik te Utrecht geboren. Ik begon mijn muziekstudie op zeer jeugdige leeftijd. Van oorsprong ben ik uitvoerend en docerend musicus. Als hoofdvakdocent trompet en docent onderwijsleer was ik o.a. verbonden aan Het ArtEZ conservatorium te Enschede. De vakken didactiek, methodiek en ontwikkelingspsychologie hadden daarbij mijn speciale aandacht. Naast een gedegen muzikale scholing stelde ik vooral de mentale vorming van mijn leerlingen centraal. Voor meer informatie zie mijn website hermanhopman.com

Herman Hopman

Naast mijn werkzaamheden als uitvoerend en docerend musicus volgde ik een spirituele scholing ‘Handreiking Geestelijke Groei’ bij de Jezuïet Karel Douven in het centrum Bergkristal te Haaren. Ik kwam ook in aanraking met psychosofia, een onafhankelijke geestelijke stroming geïnspireerd door Zohra Bertrand, een spiritueel boodschapper. De vele ontmoetingen met haar hebben mij aangezet meer kennis te nemen van psychosofie, theosofie en de transpersoonlijke psychologie.

In 1995 stopte ik als docerend musicus trompet en begon met de opleiding psychosynthese, welke ik in 2000 heb afgerond. In datzelfde jaar startte ik mijn praktijk voor Psychologische en Geestelijke Hulpverlening. Aansluitend volgde ik de Diakenopleiding via het Aartsbisdom Utrecht. Deze opleiding geeft mij een dieper inzicht in de menselijke nood. Opkomen voor gerechtigheid vraagt immers om een optimale betrokkenheid op de ander. Zowel de exegese – alsook de presentiegerichte inzichten, geven mij meer mogelijkheden mensen te begeleiden met existentiële vragen en hen die vastlopen binnen hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging.

Omdat ik als therapeut een optimale behandeling wil kunnen aanbieden, ben ik later cursussen gaan volgen in cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Deze wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen behandelvormen neem ik mee in mijn behandeltrajecten.