Toepassing behandelvormen

Aan de hand van een eerste gesprek kijken we samen naar de essentie van je hulpvraag en proberen we de kern ervan te formuleren. Voor een kennismaking en intakegesprek plan ik 2 uur ( 120 minuten) in. 

Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de klachten kan het zijn dat de ene persoon een coach of gids nodig heeft, terwijl bij een ander een meer therapeutische behandeling wenselijk is. Ik geef je voldoende psycho-educatie (voorlichting) over de behandelingen die wij in overleg samen aangaan. De sessies bestaan uit individuele gesprekken en /of groepsgesprekken alsook uit het begeleiden van proceswerk, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van woede en verdriet. 

Belangrijk voor een goede behandeling is dat wij aan de hand van een vooraf samen bepaald behandelplan fasegericht doelen stellen aan de behandeling. Tijdens de behandeling wordt een actieve inzet van jou verwacht. 

Als therapeut baseer ik me niet op één vaste theorie. Mijn persoonlijkheid als therapeut speelt naast de focus op technieken en behandelprotocollen ook een belangrijke rol. Dit betekent niet dat ik je de wetenschappelijke onderbouwde en effectief bewezen behandelvormen wil onthouden. 

Omdat psychologische en geestelijke hulpverlening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken, volg ik ook nauwgezet de ontwikkelingen binnen de Integrale Gezondheidszorg.

Ik werk met therapievormen volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, zodat je er van op aan kunt dat je een goede behandeling krijgt. Door mijn gestructureerde en doelgerichte manier van werken kan het aantal sessies tot een minimum worden beperkt. Waar nodig wordt de behandeling in onderling overleg verlengd.